Ki-Aikidovereniging Utrecht

Onze vereniging is opgericht in november 2006. We onderhouden goede relaties met de andere dojo’s voor ki-aikido in Nederland, zoals het Ki-Aikidocentrum in Den Bosch, Ki-Aikido Waalwijk, Ki-Aikido Bemmel en andere dojo’s.

In onze vereniging zijn diverse mensen actief, als bestuurslid, vrijwilliger of als trainer. Het bestuur streeft ernaar om de ontwikkeling van ki-aikido in Utrecht in het algemeen en de vereniging in het bijzonder zoveel mogelijk met alle leden te doen.

Seminars en activiteiten

Ki-Aikidovereniging Utrecht is aangesloten bij de Ki no Kenkyukai Association International en kan daarom regelmatig seminars organiseren. Vanuit de vereniging worden activiteiten georganiseerd zoals buitentrainingen, de traditionele nieuwjaarstraining, open trainingen en de eerste lustrumviering in 2012. Tevens organiseren onze vriendendojo’s, die ook zijn aangesloten bij bovengenoemde association, seminars en bezoeken wij regelmatig elkaars trainingen.

Aikido en Judo-Bond Nederland

Meer dan 60% van de aikidoscholen in Nederland is aangesloten bij de Judo-Bond Nederland (JBN). Onze vereniging is er één van. De JBN organiseert onder andere landelijke stages en districtsstages. Sommige stages zijn uitsluitend toegankelijk voor JBN-leden; bij andere stages krijgen JBN-leden korting op het inschrijfgeld.

Daarnaast verzorgt de JBN kaderopleidingen; voor aikido zijn de meest relevante de opleidingen aikidoleraar-A en aikidoleraar-B. In onze vereniging wordt les gegeven door één leraar die de lerarenopleiding van de JBN heeft gevolgd en rijksgediplomeeerd aikidoleraar is.

Voor leden en aangesloten scholen heeft de JBN een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Vanwege deze reden en het gegeven dat de Gemeente Utrecht subsidies verstrekt op basis van aantallen bij de JBN geregistreerde leden, is het lidmaatschap van de JBN verplicht voor alle leden van de vereniging.

Geef een reactie